BPHM: "A múltról, a jelenben, a jövőért"

A múlt: Európa és Magyarország

A holokauszt, azaz a zsidó nép kiirtására tett náci kísérlet, egész Európát sújtó tragédia volt. A nácik - korra, nemre, vallásra, állampolgárságra, politikai meggyőződésre való tekintet nélkül - valamennyi zsidót meg akarták gyilkolni. Éppúgy halálra szánták a nyomorban tengődő, idős, kelet-lengyelországi ortodox rabbit, mint a kikeresztelkedett, ifjú és gazdag francia ékszerészt. Ha zsidó származású volt, ugyanaz a sors várt az orosz kommunista katonatisztre, mint a Budapesten élő lelkes magyar nacionalista orvosra, vagy egy amszterdami iskolás kislányra. A nácik Norvégiától a görög szigetvilágig, a Pirenneusoktól a Kaukázusig gyilkolták a zsidókat, de megtervezték az Észak-Afrikában, a Nagy-Britanniában és az Oroszország ázsiai részében élő zsidó közösségek üldözését is.

A holokauszt nem csupán Európa, de Magyarország történetének is egyik legsúlyosabb katasztrófája volt. A népirtás minden tizedik áldozata - több mint félmillió ember – magyar állampolgárként halt meg. Auschwitz volt a leghosszabb ideig működő, legnagyobb és legtöbb áldozatot követelő náci tábor. 1940 és 1945 között 1,3 millió embert hurcoltak ide. A legtöbben, 430 ezren Magyarországról érkeztek, mindössze 56 nap alatt. A nácik 1,1 millió deportáltat öltek meg Auschwitzban. Minden harmadik áldozatuk magyar zsidó volt.

Jelen és jövő

A BPHM célja az áldozatok emlékének méltó megőrzése, a holokauszt hiteles történetének megismertetése, az antiszemitizmus és a rasszizmus elleni fellépés.

Az Olaszországból elhurcolt, Auschwitzot túlélő író, Primo Levi 1986-ban így fogalmazott egyik könyvének zárszavában: "Mindaz, amit mi, a náci lágerek túlélői átéltünk és képviselünk, idegen a mai nyugati fiataloknak, s ahogy múlnak az évek, egyre idegenebb lesz." Mi, a BPHM munkatársai, azért dolgozunk, hogy ez ne így legyen.

Hisszük, hogy a modern technológia lehetőségeit kihasználva, Magyarországon és külföldön egyaránt sikeresen lehet megszólítani a középiskolákban és egyetemeken tanuló diákokat, az őket tanító pedagógusokat, a tudományos kutatókat és a közvéleményt. Projektjeinkkel segíteni kívánjuk a holokauszttal, a zsidósággal, az antiszemitizmussal, a cigányellenességgel és általában a rasszizmussal kapcsolatos oktatást, ismeretterjesztést, tudományos kutatást, valamint a nyílt és őszinte társadalmi párbeszédet.